Đại sứ quán Mỹ khuyến cáo đương đơn nên chuẩn bị hồ sơ trước ngày khởi hành 3 tháng. Không phải ngẫu nhiên mà họ đưa ra lời khuyên như vậy để làm visa Mỹ. Vì trong quá trình chuẩn bị hồ sơ và phỏng vấn, có thể sẽ xảy ra những vấn đề không mong muốn làm chậm việc