Du Lịch Hà Nội, Ninh Bình, Quảng Ninh 5N4Đ

Khởi hành tại Hà Nội và đi xuyên 3 tỉnh lớn khám phá
5N4Đ
2-3 Sao
Thứ 5 hàng tuần

Du Lịch Hà Nội, Ninh Bình, Quảng Ninh Tử 4N3Đ

Khám phá 3 tỉnh miền Bắc với nhiều danh lam thắng cảnh được
4N3Đ
2-3 Sao
Thứ 5 hàng tuần