Hanoi-Sapa-4n3d

Tour Du lịch tham quan Hà Nội – Sapa – Hà Nội 4N3Đ

Khởi hành: Thứ 7 hàng tuần

Vận chuyển: Xe Du Lịch (16-45C)

Khách sạn: 3 sao, 4 sao

mỗi người
Hanoi-BaiDinh-TrangAn-Halong-Yentu-4n3d

Tour H.Nội, Bái Đính, Tràng An, H.Long, Yên Tử 4N3Đ

Khởi hành: Thứ 5 hàng tuần

Vận chuyển: Xe Du Lịch (16-45C)

Khách sạn: 3 sao, 4 sao

mỗi người
Hanoi-NinhBinh-QuangNinh-chuaHuong-5n4d

Tour H.Nội, N.Bình, H.Long, Yên Tử, Chùa Hương 5N4Đ

Khởi hành: Thứ 5 hàng tuần

Vận chuyển: Xe Du Lịch (16-45C)

Khách sạn: 3 sao, 4 sao

mỗi người
Hanoi-NinhBinh-QuangNinh-Sapa-6n5d

Tour H.Nội, N.Bình, H.Long, Yên Tử, Sapa 6N5Đ

Khởi hành: Thứ 5 hàng tuần

Vận chuyển: Xe Du Lịch (16-45C)

Khách sạn: 3 sao, 4 sao

mỗi người
Hanoi-Chuahuong

Tour Hà Nội – Chùa Hương (1 Ngày)

Khởi hành: Hàng Ngày

Vận chuyển: Xe Du Lịch (16-45C)

Khách sạn:

mỗi người
Hanoi-Halong-2n1d

Tour Hà Nội – Hạ Long – Hà Nội 2N1Đ

Khởi hành: Hàng Ngày

Vận chuyển: Xe Du Lịch (16-45C)

Khách sạn: 3 sao, 4 sao

mỗi người
Hanoi-Halong-ngutrentau2n1d

Tour Hà Nội – Hạ Long – Hà Nội 2N1Đ (ngủ trên tàu)

Khởi hành: Hàng Ngày

Vận chuyển: Xe Du Lịch (16-45C)

Khách sạn: 3 sao, 4 sao

mỗi người
Hanoi-BaiDinh-TrangAn-Halong-Yentu-3n2d

Tour Hà Nội – Ninh Bình – Hạ Long – Yên Tử 3N2Đ

Khởi hành: Thứ 5 hàng tuần

Vận chuyển: Xe Du Lịch (16-45C)

Khách sạn: 3 sao, 4 sao

mỗi người
Hanoi-Baidinh-Trangan-1n

Tour Hà Nội – Tràng An – Chùa Bái Đính (1 Ngày)

Khởi hành: Hàng Ngày

Vận chuyển: Xe Du Lịch (16-45C)

Khách sạn:

mỗi người
Hanoi-BaiDinh-TrangAn-Halong-Yentu-2n1d

Tour HNội, Bái Đính, Tràng An, HLong, Yên Tử 2N1Đ

Khởi hành: Thứ 6 hàng tuần

Vận chuyển: Xe Du Lịch (16-45C)

Khách sạn: 3 sao, 4 sao

mỗi người