Trong vài năm gần đây, Việt Nam là một điểm đến vô cùng thu hút du khách nước ngoài. Vậy nên xin visa vào Việt Nam cho người nước ngoài cũng đang ngày càng trở nên rắc rối hơn. Dưới đây là những chia sẻ của Lữ Hành Liên Đại Dương về cách xin visa cho người nước ngoài vào