Bất cứ ai khi có ý định sang Mỹ định cư thì đều ít nhiều nghe đến định nghĩa “Thẻ xanh”. Vậy Thẻ xanh là gì? Những quyền lợi khi sở hữu Thẻ xanh là gì? Cùng Visa Liên Đại Dương tìm hiểu nhé. Thẻ xanh Mỹ là gì? Thẻ xanh là thẻ như thế nào? Thẻ xanh (Green card)