Theo trang tin The Nation, nội các Thái Lan đã quyết định cấp “thị thực thông minh” (SMART Visa) từ tháng 02/2018. Theo thông cáo báo chí số 24/2018, Bộ Ngoại giao Thái Lan cho biết nước này sẽ chính thức cấp Thị thực thông minh hay còn gọi là “SMART Visa” từ ngày 01/02/2018. Điều này nhằm thu hút các