Ngoài một bộ hồ sơ đủ mạnh thì vòng phỏng vấn visa du học Mỹ cũng được xem là yếu tố quyết định xem bạn có được phép du học tại xứ cờ hoa hay không. Chuẩn bị trước những câu hỏi dưới đây sẽ giúp bạn tự tin trong suốt quá trình phỏng vấn và nâng cao cơ hội