Hình thức gia hạn Visa Mỹ (US.Visa renewal) ra đời với mục đích giảm bớt số lượng đương đơn đến phỏng vấn visa. Trong đó, tất cả đương đơn đều có thể xin gia hạn visa Mỹ qua đường bưu điện (EMS) nếu thỏa mãn tất cả điều kiện yêu cầu. Tuy nhiên hình thức này cũng được xem là “con