Thiên nhiên đã ban cho Ninh Bình rất nhiều lợi thế về mặt du lịch. Mới đây, trang Insider có bài viết giới thiệu top 50 điểm đến thích hợp cho du lịch năm 2018. Trong đó, Ninh Bình được nhắc đến đầu tiên cùng với hình ảnh dòng sông Ngô Đồng chảy qua những ngọn núi đá vôi ở Tam Cốc. Insider dành