London nổi tiếng là thành phố xa xỉ có mức sống và chi phí sinh hoạt cao trên thế giới. Những khách sạn hoàng gia ở đây vì thế cũng thể hiện rõ sự đẳng cấp như vẻ ngoài vốn có. The Goring Kể từ khi mở cửa lần đầu tiên vào năm 1910, khách sạn gia đình lâu đời