Trong bản tin Thị thực định cư tháng 5/2018, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ (DOS) cho biết Visa định cư diện đầu tư EB-5 đối với người Việt Nam sẽ được đưa vào Danh sách chờ xử lý vào tháng 6/2018.. Xử lý visa định cư diện đầu tư EB-5 Thông tin chung về visa định cư diện đầu tư