Một trong những yêu cầu bắt buộc để có thể visa, và là thứ không thế thiếu trong hồ sơ đó chính là Chứng minh tài chính. Để bạm có thể đi đến mọi nước trên toàn thế giới thì việc chứng mình tài chính là điều không thể thiếu, và tùy vào mỗi nước mà sẽ có một mức