Có một điều đặc biệt ở Trà Sư đó là việc chính những người dân bản địa ở đây đã được đào tạo thành hướng dẫn viên du lịch kiếm chèo ghe thuyền phục vụ du khách.

Có một điều đặc biệt ở Trà Sư đó là việc chính những người dân bản địa ở đây đã được đào tạo thành hướng dẫn viên du lịch kiếm chèo ghe thuyền phục vụ du khách.

Có một điều đặc biệt ở Trà Sư đó là việc chính những người dân bản địa ở đây đã được đào tạo thành hướng dẫn viên du lịch kiếm chèo ghe thuyền phục vụ du khách.

Bình luận bài viết

Trả lời