du-lich-hue-1.jpg

Tour Du lịch thành phố Tour Huế (1 Ngày)

Khởi hành: Hàng Ngày

Vận chuyển: Xe Du Lịch (16-45C)

Khách sạn:

mỗi người
Danang-SoTra-Bana-HoiAn-Hue-4n3d

Tour Đà Nẵng – Bà Nà – Hội An – Huế – Phong Nha 4N3Đ

Khởi hành: Thứ 5, CN hàng tuần

Vận chuyển: Xe Du Lịch (16-45C)

Khách sạn: 3 sao, 4 sao

mỗi người
DN-Hue-Phongnha-2n1d

Tour Đà Nẵng – Huế – Động Phong Nha 2N1Đ

Khởi hành: Thứ 2, 6 hàng tuần

Vận chuyển: Xe Du Lịch (16-45C)

Khách sạn: 3 sao, 4 sao

mỗi người
DN-Hue-Phongnha-3n2d

Tour Đà Nẵng – Huế – Động Phong Nha 3N2Đ

Khởi hành: Thứ 2, 6 hàng tuần

Vận chuyển: Xe Du Lịch (16-45C)

Khách sạn: 3 sao, 4 sao

mỗi người
du-lich-tp-Hue

Tour Đà Nẵng – Sơn Trà – Bà Nà – Hội An – Huế – Phong Nha 5N4Đ

Khởi hành: Thứ 4, 7 hàng tuần

Vận chuyển: Xe Du Lịch (16-45C)

Khách sạn: 3 sao, 4 sao

mỗi người
DN-HUE-BANA-4n3d

Tour Đà Nẵng – Sơn Trà – Bà Nà – Hội An – Huế 4N3Đ

Khởi hành: Thứ 4, 7 hàng tuần

Vận chuyển: Xe Du Lịch (16-45C)

Khách sạn: 3 sao, 4 sao

mỗi người